Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov školský úradHľadať
 
 

Zloženie a štatút

Voľby do Obecnej školskej rady mesta Prešov

    Z dôvodu skončenia štvorročného funkčného obdobia Obecnej školskej rady mesta Prešov a z dôvodu jej nového kreovania, mesto Prešov v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, pozýva všetkých predsedov rád základných škôl, materských škôl, základných umeleckých škôl a centier voľného času na území mesta Prešov na voľby členov.

Voľby sa uskutočnia dňa 07. júna 2018 o 14.00 h  vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Prešove, Jarková 24, 1. poschodie.

 


 

Zloženie a štatút Obecnej školskej rady mesta Prešov

Obecná školská rada mesta Prešov je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy, školského zariadenia a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnií funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov obcí z pohľadu školskej problematiky.

 

Predsedovia rád škôl:
Ivanová Beáta Mgr., predsedníčka
Kozelová Jana, Mgr.
Krajňáková Slávka, Mgr.


Riaditelia škôl a školských zariadení:
Kohániová Ľubica, Mgr.
Brhlík Dušan, Mgr.
Kakaščík Jozef DiS, art.
Bodnár Ľubomír


Za rodičov:
Babinčák Jozef
Ondrejčáková Zuzana ,Mgr.


Delegovaní:
Muránsky Jozef, PaedDr.
Lenková Daniela, Mgr.
 


 

 
ÚvodÚvodná stránka