Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov školský úradHľadať
 
 

Voľné pracovné miesta


 

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE - vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky • Materská škola Mukačevská 27, Prešov


 

ZŠ Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov, informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie telesná výchova v aprobácii s ďalším všeobecnovzdelávacím predmetom (Technická výchova, Informatika)


 

ZŠ, Šmeralova 25, 080 01 Prešov - informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ anglického jazyka pre nižšie stredné vzdelávanie


 

ZŚ Československej armády 22, Prešov - informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie


 

ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov - Informácia o voľnom pracovnom mieste pre nepedagogického zamestnanca: Kuchárka


 

Základná škola Važecká 11, informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ - Matematika


 

Základná škola, Matice slovenskej 13, informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii predmetov: TSV - ANJ


 

ZŠ Šrobárova 20, Prešov, informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Špeciálny pedagóg


 

ZŠ Šrobárova 20, Prešov, informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Asistent učiteľa


 

ZŚ Mirka Nešpora - informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Špeciálny pedagóg


 

ZŚ Mirka Nešpora - informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Pedagogický asistent


 

ZŚ Československej armády - informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: vychovávateľ - pedagogický asistent


 

ZŠ Šmeralová,Šmeralova 25, Prešov, informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Vychovávateľ(ka)


 

Materská škola Važecká 18, Prešov, informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ pre primárne vzdelávanie


 

Základná škola, Matice slovenskej 13, informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ pre primárne vzdelávanie s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky


 

Základná škola, Matice slovenskej 13, informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie


 

Základná škola, Matice slovenskej 13, informácia o voľnom pracovnom mieste pre odborného zamestnanca: Školský psychológ


 

Základná škola, Matice slovenskej 13, informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Pedagogický asistent


 

Materská škola Važecká 18, Prešov - informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie - miesto 3


 

Materská škola Važecká 18, Prešov - informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie - miesto 2


 

Materská škola Važecká 18, Prešov - informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie - miesto 1


 

ZŠ Mirka Nešpora - informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie


 

ZŠ Mirka Nešpora - informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: vychovávateľ/ka ŠKD


 

ZŠ Mirka Nešpora - informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ pre primárne vzdelávanie


 

ZŠ,Májové námestie 1, Prešov - informácia o voľnom pracovnom mieste pre nepedagogického zamestnanca: plavčík


 

ZŠ, Važecká 11, informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie - aprobáciu Slovenský jazyk a literatúra


 

ZŠ, Važecká 11, informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ pre primárne vzdelávanie


 

ZŠ,Májové námestie 1, Prešov - informácia o voľnom pracovnom mieste pre odborného zamestnanca: vychovávateľ


 

Materská škola Bernolákova 19, Prešov -  Učiteľ predprimárneho vzdelávania


 

ZŠ, Sibírska, informácia o voľnom pracovnom mieste pre odborného zamestnanca: vychovávateľ


 

ZŠ Lesnícka, informácia o voľnom pracovnom mieste pre odborného zamestnanca: odborný zamestnanec a pedagogický zamestnanec - špeciálny pedagóg


 

ZŠ Lesnícka, informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: učiteľ s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova


 

ZŠ Lesnícka, informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca:učiteľ s aprobáciou chémia v kombinácii (biológia, anglický jazyk)


 

Základná umelecká škola Októbrová 32, 080 01 Prešov: učiteľ/ka/ výtvarnej výchovy


 

Materská škola Československej armády, informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ predprimárneho vzdelávania


 

ZŠ Lesnícka, výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka ZŠ


 

ZŠ,Májové námestie 1, Prešov - Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie


 

ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov - Informácia o voľnom pracovnom mieste: školník-údržbár


 

ZŠ Šmeralová, informácia o voľnom pracovnom mieste pre odborného zamestnanca: učiteľ/ka/ pre nižšie stredné vzdelávanie MAT-ANJ


 

ZŠ Československej armády, informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Pedagogický asistent


 

ZŠ, Važecká 11, Prešov - Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: učiteľ pre primárne vzdelávanie


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na ZŠ Mirka Nešpora


 

ZŠ,Májové námestie 1, Prešov - Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľka pre primárne vzdelávanie ZŚ


 

ZŠ, Československej armády 20, Prešov - Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ - chémia-biológia


 

ZŠ, Bajkalská 29, Prešov - Informácia o voľnom pracovnom mieste pre nepedagogického zamestnanca: Ekonómka - Hospodárka


 

ZŠ,Májové námestie 1, Prešov - Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: vychovávateľ


 

ZŠ, Prostějovská 38, Prešov - Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ pre primárne vzdelanie + rozšírený ANJ pre primárne vzdelanie


 

ZŠ, Československej armády 20, Prešov - Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľka pre primárne vzdelávanie ZŚ


 

ZŠ, Československej armády 20, Prešov - Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie


 

ZŠ, Československej armády 20, Prešov - Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľka pre primárne vzdelávanie

         
 

ZŠ,Májové námestie 1, 080 01 Prešov - vychovávateľ


 

ZŠ, Matice slovenskej 13, Prešov - Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Asistent učiteľa


 

ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov - Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: učiteľ- Slovenský jazyk a literatúra – Anglický jazyk


 

MŠ, Československej armády 20, Prešov - Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ predprimárneho vzdelávania

         
 

MŠ, Čergovská 14 , Prešov - Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ predprimárneho vzdelávania


 

MŠ, Sabinovská 22/A 08001 Prešov - Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ MŠ

     
 

ZŠ, Matice slovenskej 13, Prešov - Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Školský špeciálny pedagóg


 

Mš, Budovateľská 8, Prešov - Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Učiteľ predprimárneho vzdelávania

     
 

ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov - Informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: Školský špeciálny pedagóg – odborný zamestnanec

   
 

ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov – informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: učiteľ: aprobácia Matematika – Informatika

 
 

ZŚ Važecká 11 , 080 05 Prešov Informácia o voľnom pracovnom mieste - vedúca/vedúci školskej jedálne

     
 

ZŚ Važecká 11 , 080 05 Prešov Informácia o voľnom pracovnom mieste - personálny a mzdový referent

 
 

ZŠ, Sibírska 42, 080 01 Prešov Informácia o voľnom pracovnom mieste - učiteľ Aprobácia: CHEM

http://www.skolskyurad.presov.sk/download_file_f.php?id=802076
 

Základná škola, Májové námestie 1, 080 01 Prešov Informácia o voľnom pracovnom mieste - učiteľstvo pre I. stupeň základnej školy


 

ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov – informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca – učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie


 

Základná škola, Matice slovenskej 13, 08001 Prešov - Pedagogický asistent


 

ZŠ Važecká 11, 080 05 Prešov - informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca - učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

 
 

Obec Lada – ZŠ Lada - učiteľ pre primárne vzdelávanie

Informácia o voľnom pracovnom mieste. Podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestn ...
 

MŠ Haburská - Výberové konanie na pozíciu učiteľky MŠ

MŠ Haburská 9, 080 06 Prešov- Nižná Šebastová V zmysle zákona č. 343/ 2015 o verejnom obstarávaní vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľky MŠ po dobu zastupovania dlhodobej práceneschopnosti v trvaní od 19. 9. 2016 do 29. 9. 2016. Požiadavky na uchádzača: - kvalifikačné predpoklady v zm ...
 

MŠ F. Kráľa - Voľné pracovné miesto - učiteľ pre predprimárne vzdelávanie


 

ZŠ Lesnícka - informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca - učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.   Názov zamestnávat ...
 

ZŠ Československej armády - informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca - Učiteľ slovenského jazyka a literatúry

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.   Názov zamestnávat ...
 

ZŠ Československej armády - informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca - Učiteľ anglického jazyka

  V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.   Názov zamest ...
 

Materská škola Československej armády 20 - informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca - Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (100% PU)

Názov zamestnávateľa    Materská škola Adresa  Československej armády 20,  Prešov Kontakt  PaedDr. Ivona Uličná, riaditeľka školy 051 / 7713000     mscsl.armady@gmail.com ...
 

Materská škola Československej armády 20 - informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca - Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (70% PU)

Názov zamestnávateľa    Materská škola Adresa  Československej armády 20,  Prešov Kontakt  PaedDr. Ivona Uličná, riaditeľka školy 051 / 7713000     mscsl.armady@gmail.com ...
 

ZŠ Šrobárova - informácia o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca - Učiteľ HUV a OBN

  V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre odborného zamestnanca.   Názov zamestná ...
 
ÚvodÚvodná stránka