Mesto PREŠOV

Nedeľa - 24. júl 2016
 

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

Účinnosť od 1.5.2011

Pod číslom 2011-3121/12824:4-921 bol schválený Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základných škôl a pod číslom 2011-3533/8039-1:922 Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.
Účinnosť: 1. máj 2011
Uvedené metodické pokyny sa nachádzajú na webovom sídle: www.minedu.sk, časť Legislatíva – Rezortné predpisy.
Súčasne upozorňujeme, že bol zrušený Metodický pokyn č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy a Metodický pokyn č. 8/2009-R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10/2009-R z 15. júla 2009 a v znení metodického pokynu č. 11/2009-R z 25. augusta 2009.


Pridal: Anna Böhmerova, PhDr.


Aktualizované: 11.5.2011

tlačiť
 
mesto Prešov

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS