Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov školský úradHľadať
 
 

Materská škola na európskej cesteVytlačiť
 

Seminár eTwinning pre učiteľov zo slovanských krajín

                V dňoch 29. novembra až 1. decembra 2018 sa MŠ Jurkovičova 17 a MŠ Bajkalská 31 v Prešove v zastúpení pani riaditeliek Tatiany Darákovej a Renáty Gumanovej zúčastnili medzinárodného seminára Materská škola na európskej ceste v Ľubľane, v krajine Slovinsko. Cieľovou skupinou tejto vzdelávacej aktivity boli  pedagógovia  materských škôl  zo slovanských krajín.

                Medzinárodný seminár nám poskytol množstvo informácií o programe eTwinning, ktorý sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. „E“ je skratka pre elektronický a „twinning“ znamená partnerstvo, družba. Dozvedeli sme sa, že eTwinning nám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžeme realizovať inovatívne školské projekty v rámci edukačných aktivít v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). Program eTwinning vytvára priestor na výmenu informácií a skúseností s kolegami, učiteľmi z Európy a ponúka možnosti ďalšieho vzdelávania. Je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning, predstavuje partnerstvá škôl v Európe, komunitu európskych škôl a európskych učiteľov. Program eTwinning je považovaný za dôležitý fenomén v ďalšom vzdelávaní učiteľov. Vo vzdelávacom programe je zapojených takmer 280 000 učiteľov z celej Európy, s finančnou podporou Európskej komisie a ako súčasť programu Erazmus+. Na Slovensku má eTwinning podpornú službu NSS – Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl na Žilinskej univerzity v Žiline. V Ľubľane bol pripravený bohatý program zástupcami NSS a ambasádormi eTwinningu zo slovanských krajín – Poľsko, Bulharsko, Česko, Slovinsko, Slovensko, Bosna a Hercegovina. Zúčastnili sme sa prednášok a workšopov. Cieľom bolo vybaviť učiteľov predprimárneho vzdelávania pre nezávislé využívanie programu eTwinning Live. Spoznali sme ako funguje platforma eTwinning, založili sme si osobný profil, vytvorili sme projekt spolupráce s názvom Rozprávková cesta Európou, do ktorého  sme získali pre spoluprácu dve učiteľky predprimárneho vzdelávania z Poľska a jednu zo Slovinska.  Naša medzinárodná skupina mala možnosť vykonávať praktické cvičenia na platforme eTwinning Live, spoznávať  jej výhody a taktiež sme zistili ako funguje Twinspace. Boli nám odprezentované najúspešnejšie projekty eTwinning a spoznali sme možnosti online nástrojov spolupráce, ktoré sú vhodné najmä pre materské školy. Nemenej dôležité boli aj osobné stretnutia s našimi kolegyňami z iných krajín. V rozhovoroch sme sa oboznamovali s predškolskou pedagogikou v tej-ktorej krajine, o témach, ktoré by sme vedeli vložiť do medzinárodných projektov a spôsoboch ako to uskutočniť.

         Srdečná vďaka patrí sprevádzajúcim koordinátorkám Ing. Zuzane Kolarovszkej, PhD. a Ing. Kataríne Hrbáňovej z Nss  (Žilinská univerzita v Žiline), za ich profesionálny prístup a za pomoc počas celého pobytu v Slovinku.     

         Bolo nám cťou, že sme sa dostali do úzkeho výberu a mohli sme reprezentovať naše Mesto Prešov a Slovensko na  medzinárodnom seminári „Materská škola na európskej ceste“ v Ľubľane.

Tatiana Daráková Materská škola, Jurkovičova 17, Prešov

PaedDr. Renáta Gumanová Materská škola Bajkalská 31, Prešov


 
 
ÚvodÚvodná stránka