Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov školský úradHľadať
 
 

Upútavky na oznamy

V Klube nadaných detí Prešov rozvíjali logické myslenie

IMG_9908.JPG

Prvé stretnutie členov Klubu nadaných detí Prešov bolo venované rozvoju logického myslenia nadaných žiakov prešovských základných škôl. Otvorenia novej „sezóny“ činnosti súkromného klubu detí sa zúčastnila riaditeľka súkromnej základnej školy DSA na Mukačevskej ulici v Prešove PaedDr. Zuzana Perželová a nechýbali ani stredoškoláci, ktorí prišli podporiť činnosť klubu v novom školskom roku.
Rozvoj logického myslenia, pozornosti a postrehu s ...viac...


 

Druhý ročník aktivít iniciatívy Rozumieme nadaným úspešne ukončený

IMG_2681.JPG

Program aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným zameraných na nadaných žiakov má za sebou ďalší úspešný rok. Projekt Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove zaujal nadaných žiakov základných a stredných škôl, množstvo učiteľov, rodičov žiakov i širokú verejnosť.
Vznik celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným podporil začiatkom školského roka 2015/2016 vtedajší minister školstva SR Juraj Draxler. ...viac...


 

Leto s ABCečkom

Prímestské tábory s dennou dochádzkou
 

viac...


 

V Prešove oslávili Deň najlepších priateľov hrami

IMG_7698.JPG

Oslavy pravého priateľstva si v Klube nadaných detí Prešov pripomenuli jednoduchou a zábavnou formou – hrami, ktoré deťom napomohli objavovať a spoznávať pocity. Priateľstvo si ľudia na celom svete pripomínajú stretávaním, strávením spoločných chvíľ a oslavou, pretože je súčasťou ľudského šťastia. Rôznorodé hry priniesli pocit uvoľnenia, rozvoja kooperácie i komunikácie, ale aj rozvoja tvorivosti.
Nakreslené tváre všetkých členov Klubu nad ...viac...


 

I.ročník šachovej ligy žiakov a žiačok základných škôl pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Prešov

DSC_0376.JPG

     Dňa 05.05.2017 sa uskutočnil I. ročník šachovej ligy žiakov a žiačok základných škôl, ktorý organizovala Základná škola Sibírska 42 v Prešove a samozrejme nechýbali ani zástupcovia oddelenia školstva mesta Prešov PaedDr. J. Muránsky a PaedDr. J. Semivanová, pretože tento prvý ročník šachovej ligy sa niesol v znamení 770.výročia mesta Prešov. Zúčastnilo sa 29 mladých šachistov a šachistiek, ktorí si v 7 - kolovom turnaji  zmerali svoje šachov ...viac...


 

V Klube nadaných detí Prešov rozvíjali emocionálnu inteligenciu a logické myslenie

IMG_5270.JPG

Emócie sú súčasťou spoločnosti. „Výchova citov“ pomáha zvládnuť životnú cestu každého z nás a jej zmyslom je emócie vnímať, pomenovať ich, nebáť sa o nich hovoriť a prejaviť ich. Prostredníctvom rôznych vyučovacích stratégií, metód a postupov si na stretnutí nadaných detí vyskúšali členovia výmenu názorov, argumentáciu a kritiku. V závere stretnutia nechýbali ani logické hry, ktoré precvičili postreh, logické myslenie i uvažovanie.
„Z jedn ...viac...


 

Prešovské nadané deti obhajovali ročníkové práce v školskom kole

Od skorého veku sú veľmi aktívne, majú bohatú slovnú zásobu, netypické (vzhľadom na ich vek) záujmy, neraz prekvapia čítaním, písaním a počítaním už v predškolskom veku. Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove svoje záujmy predstavujú každoročne formou ročníkových prác. Veľkolepé finálové školské kolo prezentácií ročníkových prác žiakov 1.-4. ročníka sa uskutočnilo v máji. A my sme boli pri tom! ...viac...


 

Metodický deň

Prezentácia skúseností, nové podnety, netradičná realizácia vyučovacích hodín, to všetko v netradičnom prostredí. Aj takto by sa dal v skratke charakterizovať Metodický deň, ktorý sa po dlhšej odmlke uskutočnil v Prešove 4.mája 2017. Pedagógovia si na rôznych školách mohli vymeniť svoje pedagogické skúsenosti zo svojej praxe a diskutovať aj o problémoch v školstve. Každá zo zapojených škôl si vybrala problematiku zo školskej praxe, ktorá je danej ...viac...


 

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

IMG_20170426_101922.jpg

   Dňa 10 mája 2017 sa naša škola zúčastnila súťaže mladý záchranár CO, ktorá sa konala v areáli rekreačného zariadenia Opalex Sigord, Kokošovce. Súťaž vyhlasuje ministerstvo vnútra SR v gescii sekcie krízového riadenia a organizujú ju odbory krízového riadenia Okresných úradov .
   Poslaním súťaže je pripraviť žiakov na rôzne riziká, ktoré vyplývajú z mimoriadnych udalostí. Súťaž nadväzuje na prierezovú tému – Ochrana života a zdravia , j ...viac...


 

Rozširovanie slovnej zásoby súčasťou mediálneho vzdelávania nadaných detí

IMG_4414.JPG

Vplyv médií a ich pôsobenie na jednotlivca v súčasnom svete od najútlejšieho veku dieťaťa je nezanedbateľný. Médiá sú zdrojom informácií, poznatkov i zábavy. Zároveň vytvárajú predstavy ľudí o svete. Spoznávanie printových médií, rozvoj fantázie, tvorivosť a rozširovanie slovnej zásoby boli predmetom stretnutia prvého májového stretnutia členov Klubu nadaných detí Prešov.
Noviny a časopisy patria medzi najvýznamnejšie tlačené masmédia. Tla ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka