Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov školský úradHľadať
 
 

Upútavky na oznamy

Základná škola, Májové námestie 1, 080 01 Prešov - Spomienkový kalendár 2019 - Turisti a novinári v akcii

Spomienkový kalendár 2019 - Turisti a novinári v akcii
Zhodnotením činnosti turistických krúžkov a novinárskeho krúžku zavŕšili vedúce a žiaci svoju činnosť v roku 2018 vydaním spomienkového kalendára na rok 2019.
Na vianočnom posedení si všetci zaspomínali na spolu prežité nezabudnuteľné akcie.
 
Jazyková, štylistická a grafická úprava:
PaedDr. Jozefína ŠOLTÉSOVÁ
Mgr. Magdaléna GOMBÁROVÁ
Mgr. Júli ...viac...


 

Moje mesto pred 100 rokmi

13. decembra sa v priestoroch Galérie v Caraffovej väznici konalo slávnostné vyhodnotenie  súťaže Moje mesto pred 100 rokmi.  Svojím obsahovým zameraním zaujala súťaž aj iné prešovské základné školy i školy z blízkeho okolia. Zámerom súťaže bolo prehĺbiť záujem žiakov o regionálne dejiny, podporiť tvorivosť, samostatnosť v bádaní, aktívne spoznávanie minulosti svojho mesta, aby si žiaci cez autentický zážitok vytvorili vzťah k histórii mesta, spo ...viac...


 

Steelpark KOŠICE – park vedy a zábavy Symbióza prírody a techniky – ako sme obsluhovali vysokú pec

11.jpg

„Učenec v laboratóriu nie je len odborník. Je to dieťa, ktoré pozerá na vedu ako na rozprávku. Vidí vo vede krásu.“                                  Marie Curie-Sklodowská       
 
 
Pokojný nedeľný deň, 18. november 2018,  stvorený na aktívny oddych a relax. Členovia turistických krúžkov pri ZŠ Májové námestie v Prešove využili tento deň na poučné a zábavné využitie voľného času.
Vlakom sme sa presunuli do Košíc. Po pre ...viac...


 

Materská škola na európskej ceste

Seminár eTwinning pre učiteľov zo slovanských krajín
                V dňoch 29. novembra až 1. decembra 2018 sa MŠ Jurkovičova 17 a MŠ Bajkalská 31 v Prešove v zastúpení pani riaditeliek Tatiany Darákovej a Renáty Gumanovej zúčastnili medzinárodného seminára Materská škola na európskej ceste v Ľubľane, v krajine Slovinsko. Cieľovou skupinou tejto vzdelávacej aktivity boli  pedagógovia  materských škôl  zo slovanských krajín.
       ...viac...


 

Medzinárodný projekt Záložka do knihy...

Záložka do knihy spája školy: Pohádky, bajky, pověsti a příbehy neznají hranice
Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, to je názov medzinárodného projektu v šk. r. 2018/2019. Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborná garantka česko-slovenského projektu oboznámila koordinátorov slovenských škôl s  adresou družobnej školy z ČR. Našej škole bola pridelená základná šk ...viac...


 

Získali sme ocenenia...!

autor Alena Chynoradská.jpg

ZŠ Májové námestie Prešov sa zapojila do osvetového projektu Deti a architektúra aj do výtvarnej súťaže na tému „Moja zelená škola“.
A práve výtvarné práce žiačok zo ZŠ Májové námestie v Prešove  boli odbornou porotou vybrané na ocenenie. 
Alenka Chynoradská získala Špeciálnu cenu poroty v súťaži a  Sofia Balážová získala Cenu časopisu ARCH v súťaži.
Ich odmenou v súťaži je účasť na vernisáži výstavy najkrajších výtvarných p ...viac...


 

Slávnostné odovzdanie altánka

IMG-20180928-WA0004.jpg

Naša Základná škola na ulici Československej armády v Prešove sa už druhý rok snaží upraviť školský priestor medzi pavilónmi. Najprv sme spolu s rodičmi zrevitalizovali a obnovili školský skleník a  vysadili sme levanduľovú špirálu. V rámci projektu Zelená pre Prešov sme vybudovali bylinkovú špirálu a hotel pre hmyz. V piatok  26.10.2018 sa konalo slávnostné odovzdanie školského dreveného altánku do užívania. Patronát nad celou realizáciou mala p ...viac...


 

S Jozefom Banášom (nielen) o Štefánikovi

100. výročie  vzniku prvej ČSR si v  našej škole pripomíname zaujímavými podujatiami. Stretnutie s pánom Jozefom Banášom, úspešným slovenským spisovateľom, dopĺňa mozaiku týchto podujatí.
Zaujímavé, pútavé a motivujúce  rozprávanie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi z pohľadu  autora, ktorému nedávno vyšla kniha PREBIJEM SA! ŠTEFÁNIK – MUŽ ŽELEZNEJ VÔLE, zaujalo všetkých natoľko, že z pôvodne hodinovej besedy sme  s Jozefom Banášom  stráv ...viac...


 

Pokračujeme v tradícii: „Pasovanie prvákov za členov školskej knižnice“

DSC_2679.jpg

Dňa 25. 10. 2018 sa na ZŠ Šrobárovej v Prešove už deviatykrát konalo podujatie s názvom Pasovanie prvákov za členov školskej knižnice. Akciu, tak ako pominulé roky, organizovali pani učiteľky, ktoré pracujú v školskej knižnici: PaedDr. Anna Vizdalová, PaedDr. Bibiána Ondrejčáková, Mgr. Tatiana Alexovičová, Mgr. Eva Lukáčová, PaedDr. Tatjana Pjurová. Pomáhali im aj triedne učiteľky prvých ročníkov a pani zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Jana Kolšov ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka